Virus är den där saken består av nukleinsyra (RNA, DNA) med protein skal.

Det är nästan 2oo genen av virus eller mer. Det kan vara enstaka segment

virus

eller dubbel segment virus (relaterad till nukleinsyra). virus påverkar huden och

gör det har några kutana problem och manifestation.

Typer av virus:

1-mänskliga herpesviruset (en av de mest virala hudsjukdomar)

-human herpesvirus-1

-human herpesvirus-2

-varicella zoster-virus (mycket smärtsam hud manifestation)

-cytomegalovirus

-Epstein bar virus

2-papiloma virus

3-pox virus

-orf

-mollusker (vanligast hos barn)

Andra virus:

-hepatit

-poliovirus

-röda hund

Diagnos av virus:

-immunofluorescens

-hemagglutination analyser

-Western blotting åtgärd

-isolering av virus i vävnadskultur

-förskott i nukleinsyra teknik

/div rel=