Toxisk chock syndrom-tecken-symtom-bilder-utslag-behandling

En av de bakteriella hudsjukdomar som orsakas av

stafylokock infektion som i de flesta fall av bakteriell hudåkommor. Det

har många symptom som feber, utslag och sjukdomar Multisystem

Funktioner av sjukdomen

-någon plats i kroppen

-påverkar alla åldrar

-påverkar alla familjemedlemmar

Symtom

-akut bakteriell hudsjukdom

-feber

-hudutslag

-diarré

-kräkningar

-Multisystem: påverka njurar, lever, muskler

-klåda

-deskvamation efter 7 till 21 dagar

-erytem

Diagnos

Bör av din hudläkare

Behandling

1-systemisk antibiotika och sjukhusvård om det finns systematiska organ är inblandade

hjärt-system för vård, njursjukvård, respiratorvård till kan behandla chock

2 – allmänna åtgärder: för hudutslag, feber, och om andra organ är involverade

/div rel=