En av de bakterielle hud sykdommer som er forårsaket av

stafylokokk infeksjon som i de fleste tilfeller av bakteriell hudsykdommer. den

har mange symptomer som feber, utslett og multisystem sykdommer

Funksjoner av sykdommen

-et sted av kroppen

-påvirke alle aldre

-påvirker alle familiemedlemmer

symptomer

-akutt bakteriell hudsykdom

-feber

-utslett

-diaré

-brekninger

-multisystemsykdom: påvirke nyrer, lever, muskler

-kløe

-avskalling etter 7 til 21 dager

-erytem

diagnose

Bør være av hudlege din

behandling

1-systemisk antibiotika og sykehusopphold hvis systemisk organer er involvert

kardiale system omsorg, renal omsorg, luftveiene omsorg til kan behandle sjokk

2 – generelle tiltak: for utslett, feber, og hvis andre organer er involvert

/div rel=