Syndrom toxického šoku-znaky-příznaky-obrázky-vyrážka, léčba

Jeden z bakteriálních onemocnění kůže, která je způsobena

stafylokokové infekce, jako ve většině případů bakteriálních onemocnění kůže. to

má mnoho příznaků, jako jsou horečka, vyrážka a multisystémové onemocnění
Rysy nemoci

-jakékoliv místo na těle

-žádný vliv věku

-vliv na celou rodinu

příznaky

-akutní bakteriální onemocnění kůže

horečka

-kožní vyrážka

-průjem

-zvracení

-multisystémové: která ovlivňuje ledviny, játra, svaly

-svědění

-deskvamace po 7 až 21 dnů

-erytém

diagnóza

By měl být váš dermatolog
léčba

1-Systémová antibiotika a nemocniční péče v případě systémových orgánů je zapojen

Systém péče o srdeční, renální péče, respirační péči může léčit šok

2 – obecná opatření: pro vyrážka, horečka, a pokud se jedná o další orgány

/div rel=