Bu insanlarda bulunan viral cilt hastalıklarından biridir. O sığır çiçek hastalığı

neden olur

virüs. O da nadir viral bir deri hastalığıdır. deri belirtileri 7 sonra ortaya

gün ve artırabilir ya da birkaç gün düşer.

Kim enfekte olabilir?

-her ikisi de erkek veya kadın

-Gençlerde 20 yıldan az

-daha Avrupa’da yaygın

Enfekte kedi ya da ineklerin temas-insan

Belirtiler:

-papüller ve ardından veziküler lezyonlar

-sonra ülser haline püstül

ödemi alan ve lezyon çevresinde erythematic

-ateş

-kırıklık

-lenf iltihap

eller üzerinde lezyon, yüz, kollar

Tanı:

-PCR

-virüs kültürü

-EM

-histopatoloji

Tedavi:

sınırlı hastalık kendini

ikincil enfeksiyon durumunda, antibiyotik

/div rel=