Anhidrosis u ludzi: definicja, przyczyny, objawy, leczenie (anhydrosis) brak

pocenia się:

Definicji Anhidrosis:

Czy to brak pocenia się? Tak może być, ale to bardzo rzadko i nie widział wiele

w ludzi i to problemy skórne jest definiowany jako brak pocenia się od

powierzchni skóry w obecności normalnego potu powoduje bodźców, jak gorąco

temperatury lub pogody i ten stan skóry może być z gruczołów potowych

lub drogi nerwowej to i liście przyczyn:

powoduje anhidrosis:

histeria

-guz podwzgórza

-nieznanych przyczyn

-pot zmęczenie gruczołu

czynności gruczołów-sweat: każdy problem dotyczy jej funkcji, takich jak rybia łuska

objawy anhidrosis:

- sucha twarz

- sucha strony

- suchość skóry

- zły wpływ człowieka nastrój, gdy czuje ten sucha

leczenie anhidrosis:

- spokojne wody i ciepłej wody

- Spokojny lotinos i kremy

- Unikać słońce nie zwiększa problem

są jakieś badania w niektórych punktach, takich jak akwaporyn 5 może powodować

nadmierne pocenie się dla ludzi, którzy cierpią z niego i wciąż nie zatwierdziła jeszcze.

jest to, że może się zdarzyć koni (koni):

tak to jest znany problem w ich

/div rel=