Det är sällsynt bakteriell hud problem. Det är har några dödlighet. Den

orsakas av

streptokockinfektion och det anses över hela världen sjukdom. Det kan vara

dödlig hud problem om inte diagnostiseras och behandlas tidigt.

Riskfaktorer (om personen har kommer att göra det mer riskabelt)

-diabetespatienter

-undernäring

åldersgruppen

-hypertoni

Symtom:

-rött hett område i början med mörka fläckar

-blivit vävnadsnekros (så enkelt som vi kan säga) mörk skada vävnader

Webbplatser av lesionen:

-trunk

-neck

-face

-könsorgan

-armar

-ben

Diagnos

Med hudläkare med hjälp av histopatologi metoder

Behandling

-användande bredspektrumantibiotika

-kirurgiska för skada nekrotiska vävnader

-sjukhusvistelse (på sjukhus för vitala)

/div rel=