Dit is een van de virale huidziekten gevonden bij de mens. Het komt vaker

voor bij

Afrika en tropische gebieden. Het kan overgedragen worden door een mens, maar tot nu toe

de aap. Het is zeldzaam virale huidziekten.

Wie kan besmet worden?

-zowel mannelijke als vrouwelijke

in Afrika meer gemeenschappelijke

-mensen contact met de apen (vooral als de aap drager van het virus)

-gebeuren door direct contact

-vaker voor bij jonge minder dan 20 jaar

Symptomen:

-koorts

-malaise

-ademhalingsproblemen

-puisten uitslag uitbarsting op handen en benen

-lymfklieren uitbreiding

Diagnose

-cultuur van het virus

-PCR

-histopathologie

Behandeling:

-antiviraal middel

-zelf beperkte ziekte

/div rel=