Hud och kutana manifestationer av tumörer Många tumörer har visat i

medicin och också tumör fortfarande som myt och behandlingen är

tillgänglig och många hudreaktioner på dessa malignitet visas på huden och orsaken till detta hudsjukdomar i kroppen tumörer fortfarande i de flesta fall okänd och dessa problem kan behandlas enkelt men problemen kommer att vara återkommande i dessa hudåkommor fortfarande vara problemet och en förteckning över dessa hudreaktion som följer:

Vanligaste tumörer i kroppen i samband med hudproblem:

och magsäck (cancer i magsäcken)

-tjocktarmscancer

-lymfom

-SCC

-lungcancer

-immunosuppression

-bröst cancer

-prostatacancer

-leukemi

De vanligaste hudproblem visas är:

-acanthosis nigricans

-förvärvat iktyos

-dermatomyosit

-erytrodermi

-spolning

-necrolytic vandrande hudrodnad

-herpes zoster

-klåda

-urtikaria

-pyoderma gangrenosum

-sweet syndrom

Och vi kan mange och behandla dessa hudproblem och fortfarande kontrollen av tumören är det första valet för läkare

så om du har något hud allvarligt tillstånd följer dig hudläkare för allt han ber dig att göra för frisk hud

/div rel=