Viral deri hastalıkları biri hayvanlarda bulunan etkiler. O keçi ve etkiler

koyun. Aynı zamanda bu transfer enfeksiyon erkek ve kadın etkileyebilir

onlara hayvanların o zaman enfekte hayvanlarla doğrudan temas onlar

virüs. O 4 ila 7 gün çalışır.

Kim etkilenebilir?

-koyun

-keçi

Onlarla-çiftçi zaman anlaşma

-kasap

Bu etler ile anlaşma ev kadınları

-çoban

-kuzu

-veteriner hekimler

Sorunun Sitesi:

-eller

-parmaklar

-önkol

-face

Belirtiler:

-Birkaç tek lezyon

-mavi papüller (lezyon gibi sivilce) için kırmızı

-püstül

-hemorajik

-bulla (ve sıvı doldurur kabuklu olabilir)

-ateş olabilir

Tanı:

Dermatolog By aracılığıyla:

-sınav

kabuklar ve lezyonun biyopsi

-histopatoloji

Tedavi:

-kendine sınırlı hastalığı (4 gün sonra solacak)

yerel antiseptikler

sekonder enfeksiyon antibiyotik oral ve topikal varsa

giyinme-nemli

Sonuç:

Çok 20 ila 40 gün arasında hiçbir yara izi ile iyi

/div rel=