Herpes typer-herpes simplex typ 1-2 virus

Herpes simplex är en av viral Hudsjukdomar orsakade av herpesvirus som är

anses DNA-virus och hytt genital och icke genital infektion.

Herpes typer

Det finns många typer av herpes infektioner i hud och de vanligaste

är:

1 – herpes simplex typ 1

2 – herpes simplex typ 2

som kan påverka genom herpes?

1 – över hela världen (alla länder)

2 – alla åldrar

3 – män och kvinnor

herpes simplex typ 1:

1 – vanligast hos barn

2 – mestadels icke sexuellt överförbara

3 – kan orsaka genital med högskolestudenter

herpes simplex typ 2

1 – vanligare efter puberteten

2 – sexuellt överförda sjukdomar

3 – infektion i underlivet

herpesinfektion platser:

1 – läpp och mun

2 – ögon

3 – fingrar

4 – konjunktivit

5 – skägg hos män

6 – underlivet

människor med särskilda fall:

1 – gravida kvinnor (behöver särskild vård)

2 – nyfödda (behöver särskild vård)

hur människor får herpes:

1 – direkt hudkontakt

2 – genital herpes kontakt

3 – salivsekretion (vätska från munnen)

Huvudlinjerna i herpes behandling:

1 – historia

2 – kliniska tecken

3 – diagnos

4 – behandling

tidig upptäckt av herpes är viktig för en effektiv och bra behandling

/div rel=