Det er en av de dermatologiske teknikker som brukes for å bekrefte diagnosen

av noen

hudproblemer.

Typer av hudbiopsi:

1-punch biopsi

2-barbere biopsi

3-snitt biopsi

4-eksisjon biopsi

5-Utskrapning

6-snipping

Hudproblemer å bruke biopsi med:

1-hud tagger

2-pannikulitt

3-vorte

4-basalcellekarsinom

5-hyperkeratotiske lesjon

Fordeler med hudbiopsi:

1-bekreftelse av diagnosen

2-i mistanke hudproblemer gi friskt vev

3-for noen undersøkelser

Ting du bør ta vare med biopsi:

1-spedbarn

2-melanom å kan velge hvilken type du begynner med

3-pasienter med andre sykdommer som hjerte-og diabetespasienter

/div rel=