Det är en av den bakteriella hudsjukdomar. Det anses kronisk en och behöver

några hudvård. Det är också orsakas av Corynebacterium minutissimum och

det har röd lesion och ibland blir röd-bruna fläckar.

Vem det kan påverka:

-både män och kvinnor är nästan samma

-mer i unga vuxna än barn

-mer i varma klimat

-mer hos överviktiga personer

-mer i fuktiga områden

Infektionens

-erytherasma axill

-tår

-erytherasma ljumske

Symtom:

-ingen smärta men kan klia med vissa människor

-röd då bli brun patch (stora fläckar)

-oregelbunden form brun lesionen

Sjukdomen kan ge fel diagnos med erythrasma

-Tinea cruris

-Pityriasis versicolor om lesion i början

och med hudläkare

Behandling:

-medel mot svamp

-anitbiotic grädde

-oral antimykotisk och muntliga antibiotika i spridda gamla skador

/div rel=