Ecthyma je považován za další bakteriální kožní problém a jeden z problému

s pomalým hojením a tohoto onemocnění se vyskytuje u dětí a v některých

oblastech v kterémkoli

věk závisí na tom, oblast nebo region, v tomto světě se stalo v chladných místech

děti a v tropických oblastech objevit v každém věku

Příčiny ecthyma slovy:

Téměř stejné příčiny, které impetigem způsobené streptokoky a

stafylokoky a dokonce i podobný impetigem, ale hlouběji v lézí a

Hlavními faktory, které tuto nemoc objeví mají:

-špatná hygiena

-podvýživa

přeplněno životních podmínek

-immunocompomised problémy

Příznaky ecthyma slovy:

-Jeden nebo více bulla a vřídek na erytematózní oblasti

-jde o krustě

-nepravidelná vřed může být konečná léze

Léčba ecthyma:

-odstranění všech krust

-systémové antibiotikum

-vyhnout špatné hygieny

-dobrá výživa

Hojení kožních problémů z toho je pomalý a může léčit s jizvou

/div rel=