Detta är en av de virala hudsjukdomar hos människa. Det är vanligare i

Afrika och tropiska områden. Det kan överföras genom någon människa, men

fram till nu

apan. det är ovanligt viral hudsjukdomar.

Vem kan bli smittad?

-både manliga och kvinnliga

-i Afrika vanligare

-personer kontakt med apor (speciellt om apan bär på viruset)

-hända genom direkt kontakt

-vanligare hos unga under 20 år

Symtom:

-feber

-sjukdomskänsla

-andningsproblem

-pustler utslag utbrott på händer och ben

-lymfan utvidgningen

Diagnos

-kultur av viruset

-PCR

-histopatologi

Behandling:

-virushämmande

-self begränsad sjukdom

/div rel=